Rigtigt mange triatleter og duatleter går for tiden med en stor tvivl; Bliver Powerman Copenhagen til noget i 2017? Arrangørerne bag Powerman Copenhagen, SportEventGroup ApS, har lukket ned for al direkte kontakt mellem atleter og dem selv, og det efterlader alle dem som allerede har tilmeldt sig, med et kæmpestort spørgsmål. Kommer de overhovedet til at køre i København den 7. maj som planlagt? Og det ser det, ifølge virksomhedens halvårsregnskab, ikke ud til.

Tvivl om fortsat drift i arrangørernes halvårsregnskab

Det tyder ikke på, at de mange atleter, som forventningsfuldt har set frem til dette års Powerman Danmark, kommer til at stille til start. Sådan ser det i hvert fald ikke ud til, nu hvor arrangørerne både har blokeret for kontakt gennem deres Facebook-side, og ikke har reageret på henvendelserne fra de mange, som allerede har købt billet til det københavnske duathlon-stævne.

Men graver man lidt i sagen, så får man hurtigt et ganske klart billede af, hvorfor der pludseligt er så tavst fra arrangør-teamet. Deres halvårsregnskab fra første halvår, viser nemlig et betydeligt underskud, hvor revisoren stiller spørgsmål til, hvorvidt selskabet kan fortsætte driften.

Revisor Bjarne Albrechtsen, som har udarbejdet halvårsregnskabet, skriver nemlig følgende som bemærkning:

– “Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at der betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til note 6 i årsregnskabet, hvoraf det fremgår, at ledelsen vurderer, at finansieringen kan fremskaffes, samt at de forventede resultater realiseres, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed, er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift,” skriver han og tilføjer samtidigt;

– “Opfyldes de nævnte forudsætninger ikke, eller opfyldes de kun delvist, er der væsentlig usikkerhed knyttet til virksomhedens evne til at fortsætte driften, og virksomheden vil derfor muligvis være ude af stand til at indfri sine forpligtelser, som de forfalder.”

Melding på Facebook kommer dagen efter halvårsregnskabet blev offentliggjort

Halvårsregnskabet der er tale om, er regnskabet for første halvår i 2016, og er underskrevet virksomhedens direktør, Brian Nygaard Vinjebo, den 5. december. Dagen efter, altså den 6. december, publicerer Powerman Danmark et opslag på deres Facebook-side, hvor de skriver, at de midlertidigt lukker for tilmeldingerne til 2017-udgaven.

– “Powerman Copenhagen 2016 var en stor succes og et af de største events i Powerman-serien og med en meget stor deltager-tilfredshed, men…. Eventen kræver et kæmpe setup og velvillighed fra alle samarbejdspartnere, herunder værtsbyen. Vi var meget tæt på at indgå en aftale med en ny samarbejdspartner, men denne aftale er nu i fare for ikke at falde på plads. For at undgå yderligere skuffelser, lukker vi derfor midlertidigt for tilmeldingerne til 2017 eventen,” skrev Powerman Danmark den sjette december på deres Facebook-side.

Powerman Danmarks hjemmeside er nedlagt

Powerman Danmarks Facebook-opslag, gav anledning til stor frustration hos dem, som allerede har tilmeldt sig stævnet den 7. maj. Mange har forsøgt at komme i kontakt med virksomheden, men har ikke modtaget svar retur. Og i kommentarerne til selve opslaget, skriver arrangørerne, at de forventer en afklaring før jul – en afklaring der altså ikke er kommet, på trods af, at der bliver stillet spørgsmål fra de mange følgere.

En enkelt har dog modtaget svar retur, men her er meldingen, at der kommer nyt på deres hjemmeside. Det ser dog ikke for positivt ud, da Powerman Danmarks hjemmeside er blevet nedlagt. Domænet Powermandenmark.dk skulle have været fornyet senest den 31. december, hvilket altså ikke er sket. Umiddelbart kunne det derfor se ud til, at vi kan skyde en hvid pil efter det københavnske duathlon-race.

Vi forsøger naturligvis at få indhentet en kommentar fra arrangørerne, så de mange atleter som allerede har tilmeldt sig, kan få vished omkring deres deltagelse og deres indbetalte startgebyr.

Halvårsregnskabet fra SportEventGroup kan i øvrigt læses her.

DEL
Mit navn er Morten og det er mig der driver Pastaparty.dk. Jeg er familiefar med en fantastisk kæreste og to vidunderlige døtre. Og så ser jeg mig selv som ret ambitiøs med tri-sporten, hvor jeg ovre på min personlige hjemmeside Mortenfalkstorling.dk, blogger om min tri-rejse.

Leave a Reply